Alejandro Amor Salamanca

Psiquiatre

Malgrat l’homogeneïtzació del tractament durant els últims anys, la psiquiatria és el paradigma de l’especialitat mèdica en la qual no hi ha malalties sinó malalts, i moltes vegades només persones que l’estan passant mal i necessiten una intervenció professional qualificada. En CAiScompto a més amb un equip de psicòlegs i altres especialistes de la salut amb els qui poder compartir directament alguns casos, amb l’objectiu comú d’oferir-los la millor atenció a la seva situació personal.

És el psiquiatre de confiança de CAiS, és metge adjunt de l’hospital MútuaTerrassa, atén en la pública en el centre de salut mental per a adults (CSMA) de Sant Cugat del Vallés. És consultor en la Fundació Vallparadís per a trastorn mental i discapacitat intel·lectual.

És el nostre doctor amb coneixement i cor, té una mirada empàtica i un tracte pròxim amb totes les persones que atén.

Llicenciatura de medicina en la Universitat Complutense de Madrid. Activitat en la càtedra d’histologia, diversos treballs en sistema nerviós central.
Residència de psiquiatria a l’hospital de Bellvitgede Barcelona, sota la direcció del Dr. Julio Vallejo. Estada a Cambridge amb el prof. Germán Berriosi el Dr. P.
McKenna, estudis en patologia obsessiva.
Doctor en medicina (psiquiatria) per la universitat de Barcelona, qualificació d’excel·lent Cum laude.
Compromès amb la recerca i progrés científic. Destaquem algunes de les seves publicacions i ponències nacionals i internacionals.

Saber més

Publicacions

 • Amor A, Yuguero L, Rojo JE. Manifestaciones psicopatológicas del tratamiento farmacológico. Psiquiatría y Atención Primaria, 2001; 2(3): 10-23
 • Fernández-Aranda F, Amor A, Jiménez-Murcia S, Jiménez-Martínez L, Turón-Gil V, Vallejo J. Bulimia nervosa and misuse of Orlistat: two case reports. Int J Eat Disord, 2001; 30: 458-461
 • Amor A, Alonso MP, Menchón JM. Predictores de evolución del tratamiento obsesivo-compulsivo. 2º Congreso virtual de psiquiatría. Interpsiquis, 2001.
 • Guía de prescrición terapéutica. Información de medicamentos autorizados en España. 1ª ed. española. Revisor científico. Agencia española de medicamentos y productos sanitarios. Ministerio de sanidad y consumo. Pharma editores, SL. Barcelona, 2006
 • Amor A, Vallejo J. Psicofármacos y embarazo. Psiquiatr Biol, 2000; 7(2): 70-5
 • Amor A. Tratamiento psicoterapéutico en un grupo de adultos con síndrome de Asperger. Psiquiatr Biol, 2006; 13(5): 188-192
 • Amor A, Balmanya N, Hervás A. Propuesta de un cuestionario para la detección del síndrome de Asperger en el adulto. Psiquiatr Biol, 2008; 15(1): 1-6
 • Amor A. Síndrome de Gilles de la Tourette y trastornos del espectro autista: a propósito de un caso. Psiquiatr Biol, 2009; 16(4): 175-78
 • Amor A. Psychotherapy treatment program in a group of adults with high-functioning autism spectrum disorder. Actas Esp Psiquiatr 2010; 38(1): 94-100
 • Amor A. El síndrome autista o los trastornos del espectro autista: a propósito de un caso de distrofia muscular de Becker. Psiquiatr Biol, 2012; 19(4): 139-41
 • Amor A. Subunidad para trastornos del espectro autista para adultos: primer año de funcionamiento. Psiquiatr Biol, 2015; 22(2): 59
 • Amor A, Menchon JM. Pain underreporting associated with profund intellectual disability in emergency departments. J Intellect Disabil Res, 2017; 61(4): 341-47
 • Amor A, Menchón JM. Rate and characteristics of urgent hospitalization in persons with profound intellectual disability compared to general population. J Intellect Res Disabil, 2018; 62(3): 179-186
 • Amor A, Uribe I. ¿Dónde están los ancianos con autismo?: un estudio descriptivo en población adulta?. Actas Esp Psiquiatr, en prensa

Ponències

 • XXIV congreso de la asociación española de neuropsiquiatría. Cádiz, 3-6 junio 2009. Trastorno de Asperger, perspectivas actuales: el síndrome de Asperger a lo largo de la vida
 • XV congreso nacional profesionales del autismo. Zaragoza, 18-20 noviembre 2010. Trastornos mentales en personas con autismo.
 • IX jornada de la coordinadora de centros para pacientes con discapacidad intelectual profunda. Bellaterra, 27 de octubre de 2011. Tabla redonda sobre diagnóstico y abordaje terapéutico del autismo: discapacidad intelectual y autismo: revisión y experiencia
 • VI congreso internacional de ansiedad y trastornos comórbidos. Patología subumbral: los límites de la normalidad. Barcelona, 10-11 de febrero de 2012.
 • IV jornadas sociosanitarias fundació Vallparadís, H. Mutua Terrassa. Los trastornos del espectro autista a lo largo de la vida. 14 de marzo de 2012.
 • III jornadas jóvenes psiquiatras Catalunya. Diagnóstico tardío en los trastornos del espectro autista: diagnóstico diferencial y abordaje terapéutico. Barcelona, 1 de febrero de 2013.
 • Actividad docente en curso universitario “Trastornos del espectro autista: diagnóstico e intervención”, del instituto de ciencias de la educación de la Universidad de Barcelona dirigido por Isabel Paula, a cargo de la ponencia: “Sexoafectividad en personas con TEA”, desde 2014 hasta 2018
 • Actividad docente en los cursos de formación para residentes de psiquiatría y psicología de Catalunya desde el año 2014, con ponencias relacionadas con los TEA
 • Jornada docente dirigida a directores de centros escolares especiales: “sexoafectividad y discapacidad intelectual”, Barcelona, 25 de marzo 2016
 • Jornada de formación: trastorns del espectre autista en joves i adults. Fundació Pere Mata, Terres del Ebre, Tortosa, 6 de octubre de 2016
 • Update: actualització de la pràctica clínica en l´autisme. Societat catalana de psiquiatría i salut mental. Diagnóstico diferencial en el adulto. Barcelona, 24 noviembre 2017
 • El diagnóstico diferencial en los trastornos del espectro autista durante la edad adulta. Primer congreso Autea (Associacio d´afectats d´autisme d´Andorra), Andorra, marzo 2018