La teràpia amb EMDR és un mètode d’abordatge psicoterapèutic que ha demostrat la seva eficàcia en múltiples psicopatologies.

És un mètode que utilitza l’estimulació bilateral per a generar canvis positius en el sistema nerviós.

Aquesta estimulació bilateral provoca una sèrie d’efectes beneficiosos com, per exemple, activar el sistema nerviós parasimpàtic i fer que el cervell produeixi més un tipus d’ones lentes que afavoreixen els estats de relaxació. I, també produeix efectes positius en l’amígdala (part del cervell que té a veure amb la por i les emocions negatives, entre altres).

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana la teràpia EMDR com un dels tractaments d’elecció per als trastorns relacionats amb el trauma i l’estrès posttraumàtic.

La teràpia EMDR ajuda al fet que el sistema nerviós pugui processar tot el que ens ocorre en les nostres vides, incloses les experiències estressants o intenses.

Així doncs, recomanaríem la teràpia EMDR per a persones que pateixen diferents problemes com:

– Persones amb TEPT que han experimentat traumes significatius, com a abús, accidents, violència, desastres naturals o experiències de guerra, i que estan bregant amb símptomes d’estrès      posttraumàtic.
– Persones amb ansietat generalitzada.
– Persones amb depressió.
– Persones que han sofert pèrdues traumàtiques, duels.
– Persones que presenten problemes emocionals causats per traumes passats.
– Persones que han sofert esdeveniments traumàtics arran d’accidents automobilístics, caigudes o qualsevol altre esdeveniment traumàtic.
– Persones que tenen atacs de pànic i fòbies.
– Víctimes d’abusos físics, sexuals i/o emocionals.
– Abusos de substàncies i addicció.