Normalment si ens pregunten què és un trauma, tots parlaríem d’un estat psicològic negatiu després d’experiències com la pèrdua d’un familiar, una malaltia greu o haver viscut un desastre natural. I estaríem en raó, perquè totes aquestes situacions compleixen amb les tres característiques del que entenem com a traumàtic.

En primer lloc, són fets inesperats o que ens arriben per sorpresa. En segon lloc, són esdeveniments extraordinaris que no estem preparats per enfrontar, és a dir, superen els nostres recursos per manejar-los. Tenen una alta càrrega emocional que no aconseguim pair. I, finalment, trenquen els nostres marcs de referència i esquemes bàsics per comprendre la vida i les nostres creences de control.

Aquestes situacions poden generar ferides en què la simptomatologia principal és ansietat, irritabilitat, flashbacks o reexperimentacions del que ha passat i intents d’evitar situacions, persones o coses que ens recordin el que ha passat. S’altera el nostre estat emocional, cognitiu i conductual.

Però, de vegades, no tot trauma psicològic té una causa tan clara per a nosaltres. Pot passar que situacions de la nostra vida com les humiliacions o la manca de cures a la infància ens acabin generant un trauma emocional. Aquest darrer, rep el nom de trauma per omissió.

I aquí rau la diferència del que anomenem Trauma amb majúscula o trauma amb minúscula. En el primer cas, es veu compromesa la nostra vida (un accident de cotxe, per exemple) i en l’altre no (bullying o una ruptura d’una relació significativa). El trauma amb t sorgeix, normalment, a força de repeticions.

És rellevant comprendre que no tota persona desenvoluparà un trauma davant de situacions potencialment traumàtiques, ja que el moment, les circumstàncies de l’esdeveniment, la trajectòria de la persona i els seus recursos tenen un paper important. Ni tampoc tot malestar davant de situacions complicades és trauma.

Però sigui quina sigui la molèstia psicològica que s’experimenti hi ha solució. La resiliència és una capacitat desenvolupable. I l’EMDR ens ajuda a superar les conseqüències que ens deixen els esdeveniments potencialment traumàtics. Si vols conèixer de què estem parlant, no dubtis a contactar amb nosaltres.

Ja disponible el taller autocura intern online, el vull!