¿Què és l’aferrament?

Quan naixem necessitem de l’altre perquè ens proporcioni no sols l’aliment físic sinó l’emocional, sense això, no sobreviuríem. Aquest vincle és el que es dona en una relació especial que establim amb la nostra mare o amb una figura que representarà la figura del cuidador principal. Això és el que es coneix com aferrament (Bowlby, 1969). Aquest autor, no descarta altres figures d’aferrament, però aquest vincle amb la mare o amb el cuidador principal és el més important durant els primers anys de vida.

Tipus d’aferrament
El tipus d’aferrament estarà relacionat amb el nostre desenvolupament físic, mental, emocional i en com ens relacionarem amb les altres persones.
La psicòloga Mary Ainsworth(1978) parla dels següents estils d’inclinació:
Aferrament segur
Les mares són sensibles i responen a les necessitats del bebè. El nen aprèn que es pot confiar en la protecció de la seva mare i la percep com un refugi de seguretat davant les situacions estressants de la vida. Els adults amb aquest tipus d’ aferrament tendiran a tenir una bona autoestima i solen tenir bones relacions amb l’altre, basades en la confiança i el suport social.
Aferrament insegur
Aquí la mare no sempre està disponible, per la qual cosa pot aparèixer, una falta de confiança en quant a que la meva base segura no sempre hi serà aquí. Aquí Ainsworth divideix aquest aferrament en dos tipus:
  • Aferrament insegur-evasiu: Mares es mostren relativament insensibles a les peticions dels nens i rebutgen. Davant tant de rebuig el nen nega la seva necessitat d’ajuda i es mostra independent e indiferent cap a ella. D’adults tendirem a ser independents i a no buscar el suport dels altres.
  • Aferrament insegur-preocupat: Mares que a vegades es mostren sensibles i càlides i altres vegades insensibles. Davant la conducta exploratòria del nen tendeixen a intervenir, interferint en la seva conducta i augmentat la seva dependència. D’adults pot aparèixer tendència a dependre dels altres i al fet que ells cobreixin les nostres necessitats.

Més tard Main & Solomon (1990) descriuen un altre tipus d’iaferrament:

Aferrament Desorganitzat:
Aquí apareix conducta negligent per part del cuidador principal i fins i tot pot haver-hi violència, abusos ,conductes agressives. El nen té por a la seva figura principal, però a la vegada la necessita per a sobreviure. D’adults poden rebutjar totalment a l’altre, encara que ho necessitin o també poden establir relacions conflictives i nocives.

¿Què podem fer?

En l’etapa adulta podem treballar la’aferrament i si coneixem aquests tipus podem fomentar l’aferrament segur, que ens ajudarà a establir relacions més sanes, amb nosaltres mateixos i amb els altres. Com a adults ens ajudarà adonar-nos de les nostres necessitats i atendre-les, entendre i permetre’ns les nostres emocions, posar límits, ser compassius, demanar ajuda si la necessitem, confiar i tenir empatia en els altres…
Si som pares és important involucrar-se i ser sensibles a les necessitats i demandes del nen. Important ser coherents amb nosaltres i amb ell i, si a vegades no ho aconseguim buscar la reparació. Establir una bona comunicació emocional i un diàleg reflexiu, també els ajudarà a la seva autoestima i autonomia.
I si a vegades, no som capaços de treballar-ho per nosaltres mateixos demanar ajuda externa d’un professional, ens ajudarà a treballar cap a fomentar un aferrament segur amb nosaltres i amb l’altre.

Ja disponible el taller autocura intern online, el vull!