Supervisió de casos

70.00

Realitzem supervisions a professionals de la psicoteràpia des de la pràctica i experiència dels professionals de Cais per tal de millorar la qualitat de les seves intervencions i enriquir la seva tasca en teràpia.

Temps: 1 hora

Treballem des d’una visió integradora amb els abordatges i les tècniques que millor ens han funcionat al llac de la nostra trajectòria i intentem aportar en cada supervisió ciència, cor i ànima per cuidar tant el professional com el client que atén.

Des d’una visió integradora que té en compte la història de vida i les emocions de les persones on pugui aprofundir en la sanació de les causes, més enllà de la simple reducció del símptoma.