EMDRTRAUMA

La teràpia amb EMDR és un mètode d'abordatge psicoterapèutic que ha demostrat la seva eficàcia en múltiples…
Angels Bordes
octubre 16, 2023
Ja disponible el taller autocura intern online, el vull!